Basic information Safety Related Supplier

2-(3-tert-Butyl-4-hydroxyphenoxy)-N-(4-chloro-3-((4,5-dihydro-4-(1-naphthylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)amino)phenyl)myristamide

Basic information Safety Related Supplier
2-(3-tert-Butyl-4-hydroxyphenoxy)-N-(4-chloro-3-((4,5-dihydro-4-(1-naphthylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)amino)phenyl)myristamide Basic information
2-(3-tert-Butyl-4-hydroxyphenoxy)-N-(4-chloro-3-((4,5-dihydro-4-(1-naphthylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)amino)phenyl)myristamide Chemical Properties
2-(3-tert-Butyl-4-hydroxyphenoxy)-N-(4-chloro-3-((4,5-dihydro-4-(1-naphthylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)amino)phenyl)myristamide(63089-83-8)Related Product Information
2-(3-tert-Butyl-4-hydroxyphenoxy)-N-(4-chloro-3-((4,5-dihydro-4-(1-naphthylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)amino)phenyl)myristamideSupplierMore
 • Company Name:Shanghai Worldyang Chemical Co.,Ltd.
 • Tel:+86-21-56791066,56795766,56795797
 • Email:sales@worldyachem.com
 •  
 • Company Name:Amadis Chemical Company Limited
 • Tel:0086-571-89925085
 • Email:sales@amadischem.com
 •  
 • Company Name:Wuhan FengyaoTonghui Chemical Products Co., Ltd.
 • Tel:15377576755 027-87466205
 • Email:2678564200@qq.com
 •  
 • Company Name:CONIER CHEM AND PHARMA LIMITED
 • Tel:86-18523575427
 • Email:sales@conier.com
 •  
 • Company Name:HENAN BON INDUSTRIAL CO.,LTD
 • Tel:0371-55170695
 • Email:info@hnbon.com
 •