Basic information Safety Related Supplier

1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodiuM salt)

Basic information Safety Related Supplier
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodiuM salt) Basic information
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodiuM salt)(90693-88-2)Related Product Information
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodiuM salt)SupplierMore
 • Company Name:Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd
 • Tel:18306209933 0512-68071238-
 • Email:sales@highfine.com;sales@highfine.com
 •  
 • Company Name:Shanghai Aladdin Bio-Chem Technology Co.,LTD
 • Tel:400-620-6333 021-20337333-801
 • Email:market@aladdin-e.com
 •  
 • Company Name:Codow Chemical Co.,Ltd.
 • Tel:18620099427 020-38056109-1040
 • Email:amy@howeipharm.com
 •  
 • Company Name:Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd
 • Tel:18981987031 400-1196-196
 • Email:cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com
 •  
 • Company Name:Beijing Jin Ming Biotechnology Co., Ltd.
 • Tel:15801484223 010-60605840-
 • Email:psaitong@jm-bio.com
 •