β-丙内酯价格

β-丙内酯 更多供应商 57-57-8 β-丙内酯 价格

β-丙内酯价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C26904
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone, 98%, pure
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5ml
 • 价格 1313
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C26904
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone, 98%, pure
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25ml
 • 价格 3868
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C26904
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone, 98%, pure
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 100ml
 • 价格 10618
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C26904
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone, 98%, pure
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 500ml
 • 价格 42249
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 H0168
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 MFCD00005169
 • 规格与纯度 >95.0%(GC)(T)
 • 包装 25G
 • 价格 3090
 • 库存信息 15

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 XW00575782
 • 品牌 
 • 产品信息 Β-丙内酯  
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 1ML
 • 价格 228
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 H0168
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  β-Propiolactone
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 >95.0%(GC)(T)
 • 包装 1G
 • 价格 305
 • 库存信息 10

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 XW00575781
 • 品牌 
 • 产品信息 Β-丙内酯  
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5ML
 • 价格 810
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 H0168
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯  beta-Propiolactone
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 MFCD00005169
 • 规格与纯度 >95.0%(GC)(T)
 • 包装 5G
 • 价格 1055
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 B23197
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯, 97%  beta-Propiolactone, 97%
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 MFCD00005169
 • 规格与纯度 
 • 包装 1g
 • 价格 249
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 B23197
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯, 97%  beta-Propiolactone, 97%
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 MFCD00005169
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 1049
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 B23197
 • 品牌 
 • 产品信息 β-丙内酯, 97%  beta-Propiolactone, 97%
 • CAS号 57-57-8
 • MDL号 MFCD00005169
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 2930
 • 库存信息 0

相关产品