Basic information Safety Related Supplier

trans-1-(2-Hydroxy-4-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl)-3-phenyl-2- propen-1-one

Basic information Safety Related Supplier
trans-1-(2-Hydroxy-4-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl)-3-phenyl-2- propen-1-one Basic information
trans-1-(2-Hydroxy-4-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl)-3-phenyl-2- propen-1-one(38965-77-4)Related Product Information
trans-1-(2-Hydroxy-4-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl)-3-phenyl-2- propen-1-oneSupplierMore
  • Company Name:Shanghai Hao Zhun Biological Technology Co., Ltd.
  • Tel:15800340161
  • Email:info@zzsrm.com
  •  
  • Company Name:HONEST JOY HOLDINGS LIMITED
  • Tel:+86-755-26404303
  • Email:sales@honestjoy.cn
  •