Basic information Safety Related Supplier

2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl-

Basic information Safety Related Supplier
2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl- Basic information
2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl- Chemical Properties
 • Boiling point:587.9±50.0 °C(Predicted)
 • Density 1.417±0.06 g/cm3(Predicted)
 • pka4.91±0.40(Predicted)
2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl-(142975-48-2)Related Product Information
2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl-SupplierMore
 • Company Name:Shenzhen Botel Biotechnology Co. Ltd. Gold
 • Tel:13316949107 0755-2202135-
 • Email:15813805650@163.com;2908864206@qq.com;1979313431@qq.com
 •  
 • Company Name:BOC Sciences
 • Tel:16314854226
 • Email:sales@bocsci.com
 •  
 • Company Name:Hubei Yangxin Medical Technology Co., Ltd.
 • Tel:18672002673
 • Email:3003335020@qq.com
 •  
 • Company Name:Guangzhou Dreampharm Biotechnology Co., Ltd.
 • Tel:17825480238
 • Email:3008233717@qq.com
 •  
 • Company Name:Standardpharm Co. Ltd.
 • Tel:86-714-3992388
 • Email:overseasales1@yongstandards.com
 •