Basic information Safety Related Supplier

[2-(3-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-METHYL-AMINE HYDROCHLORIDE

Basic information Safety Related Supplier
[2-(3-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-METHYL-AMINE HYDROCHLORIDE Basic information
[2-(3-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-METHYL-AMINE HYDROCHLORIDE(53102-69-5)Related Product Information
[2-(3-METHOXY-PHENYL)-ETHYL]-METHYL-AMINE HYDROCHLORIDESupplierMore
 • Company Name:Shanghai Sheepchem Co., Ltd.
 • Tel:+86 (21) 6715-7650
 • Email:sheepchem@163.com
 •  
 • Company Name:Shanghai Carlow Chemicals Co., Ltd.
 • Tel:18930996265 21-33526724-
 • Email:info@carlowchem.com
 •  
 • Company Name:Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales
 • Tel:QQ:272369594
 • Email:2723695949@qq.com;
 •  
 • Company Name:JW & Y Pharmlab Co., Ltd.
 • Tel:021-6434-0559
 • Email:xinyu_shi@jwypharmlab.com.cn
 •  
 • Company Name:Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd.
 • Tel:0519-85528066
 • Email:sales@hopschem.com;sales@hopschem.com
 •