α,α-二苯基-γ-丁内酯价格

α,α-二苯基-γ-丁内酯 更多供应商 956-89-8 α,α-二苯基-γ-丁内酯 价格

α,α-二苯基-γ-丁内酯价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 B22362
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二苯基-γ-丁内酯,98%  alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, 98%
 • CAS号 956-89-8
 • MDL号 MFCD00005393
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 322
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 B22362
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二苯基-γ-丁内酯,98%  alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, 98%
 • CAS号 956-89-8
 • MDL号 MFCD00005393
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 1266
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 B22362
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二苯基-γ-丁内酯,98%  alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, 98%
 • CAS号 956-89-8
 • MDL号 MFCD00005393
 • 规格与纯度 
 • 包装 100g
 • 价格 2345
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2016-01-25
 • 产品编号 179430250
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二苯基-γ-丁内酯  alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone 95%
 • CAS号 956-89-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25GR
 • 价格 1274
 • 库存信息 

 • 更新日期 2016-01-25
 • 产品编号 179430050
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二苯基-γ-丁内酯  alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone 95%
 • CAS号 956-89-8
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5GR
 • 价格 426
 • 库存信息 

相关产品