α,α-二甲基苯乙酸价格

α,α-二甲基苯乙酸 更多供应商 826-55-1 α,α-二甲基苯乙酸 价格

α,α-二甲基苯乙酸价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 032884
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二甲基苯乙酸  alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 MFCD00014332
 • 规格与纯度 
 • 包装 10g
 • 价格 3042
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 P1409
 • 品牌 
 • 产品信息 2-苯基异丁酸  2-Phenylisobutyric Acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 MFCD00014332
 • 规格与纯度 >98.0%(T)
 • 包装 25G
 • 价格 100
 • 库存信息 3

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 032884
 • 品牌 
 • 产品信息 α,α-二甲基苯乙酸  alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 MFCD00014332
 • 规格与纯度 
 • 包装 2g
 • 价格 868
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW08265513
 • 品牌 
 • 产品信息 2-苯基异丁酸  2-methyl-2-phenylpropionic acid;2-phenylisobutyric acid;α,α-dimethylphenylacetic acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 500G
 • 价格 681
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 P1409
 • 品牌 
 • 产品信息 2-苯基异丁酸  2-Phenylisobutyric Acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 MFCD00014332
 • 规格与纯度 >98.0%(T)
 • 包装 250G
 • 价格 390
 • 库存信息 1

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW08265512
 • 品牌 
 • 产品信息 2-苯基异丁酸  2-methyl-2-phenylpropionic acid;2-phenylisobutyric acid;α,α-dimethylphenylacetic acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 100G
 • 价格 151
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW08265511
 • 品牌 
 • 产品信息 2-苯基异丁酸  2-methyl-2-phenylpropionic acid;2-phenylisobutyric acid;α,α-dimethylphenylacetic acid
 • CAS号 826-55-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25G
 • 价格 189
 • 库存信息 <10

相关产品