Basic information Safety Related Supplier

N-[1-(1-HYDROXY-2-PHENYL-ETHYL)-PIPERIDIN-4-YL]-N-PHENYL-PROPIONAMIDE

Basic information Safety Related Supplier
N-[1-(1-HYDROXY-2-PHENYL-ETHYL)-PIPERIDIN-4-YL]-N-PHENYL-PROPIONAMIDE Basic information
N-[1-(1-HYDROXY-2-PHENYL-ETHYL)-PIPERIDIN-4-YL]-N-PHENYL-PROPIONAMIDE (192385-57-2)Related Product Information
N-[1-(1-HYDROXY-2-PHENYL-ETHYL)-PIPERIDIN-4-YL]-N-PHENYL-PROPIONAMIDE SupplierMore
 • Company Name:J & K SCIENTIFIC LTD.
 • Tel:400-666-7788 010-82848833-
 • Email:jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
 •  
 • Company Name:Amadis Chemical Company Limited
 • Tel:0086-571-89925085
 • Email:sales@amadischem.com
 •  
 • Company Name:Shenzhen Polymeri Biochemical Technology Co., Ltd.
 • Tel:400-002-6226
 • Email:sales@biochemall.cn
 •