Basic information Safety Related Supplier

ETHYL 4-(4-METHOXYPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE

Basic information Safety Related Supplier
ETHYL 4-(4-METHOXYPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE Basic information
Safety Information
 • Hazard Codes Xi
ETHYL 4-(4-METHOXYPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE(174842-34-3)Related Product Information
ETHYL 4-(4-METHOXYPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATESupplierMore
 • Company Name:J & K SCIENTIFIC LTD.
 • Tel:400-666-7788 010-82848833-
 • Email:jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
 •  
 • Company Name:SynAsst Chemical.
 • Tel:021-60343070
 • Email:sales@synasst.com
 •  
 • Company Name:Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd.
 • Tel:13775048983 0519-85528066-
 • Email:sales@hopschem.com;sales@hopschem.com
 •  
 • Company Name:Alchem Pharmtech,Inc.
 • Tel:8485655694
 • Email:sales@alchempharmtech.com
 •