Basic information Safety Related Supplier

(R)-N-METHOXY-N-METHYL-1-((S)-1-PHENYLETHYL)AZIRIDINE-2-CARBOXAMIDE

Product Name(R)-N-METHOXY-N-METHYL-1-((S)-1-PHENYLETHYL)AZIRIDINE-2-CARBOXAMIDE

CAS853056-96-9

MFC13H18N2O2

MW234.29422

EINECS

MOL File853056-96-9.mol

(R)-N-METHOXY-N-METHYL-1-((S)-1-PHENYLETHYL)AZIRIDINE-2-CARBOXAMIDE Supplier