Basic information Safety Related Supplier

2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethanamine

Basic information Safety Related Supplier
2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethanamine Basic information
Safety Information
  • HazardClass IRRITANT
2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethanamine(27144-85-0)Related Product Information
2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}ethanamineSupplierMore
  • Company Name:Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
  • Tel:86-027-67849912
  • Email:sales@chemwish.com
  •