基本属性 供应商

TVB-3664

基本属性 供应商
TVB-3664
TVB-3664供应商更多
  • 公司名称:江苏药泽医药科技有限公司
  • 联系电话:18351296781
  • 产品介绍: 英文名称:Benzonitrile, 4-[1-[5-[5-(methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-4-yl]-2,4-dimethylbenzoyl]-3-azetidinyl]-
    CAS:2097262-58-1
    纯度:98% 包装信息:100mg/;1g/
  •