Basic information Safety Related Supplier

Riodipine

Basic information Safety Related Supplier
Riodipine Basic information
Riodipine Chemical Properties
  • Melting point:157°C
  • Density 1.2786 (estimate)
Riodipine Usage And Synthesis
  • UsesReplenisher (fluid); replenisher (electrolyte).
Riodipine(71653-63-9)Related Product Information
RiodipineSupplierMore
  • Company Name:Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
  • Tel:86-18871470254
  • Email:linda@hubeijusheng.com
  •