Α-苯基环戊基乙酸价格

Α-苯基环戊基乙酸 更多供应商 3900-93-4 Α-苯基环戊基乙酸 价格

Α-苯基环戊基乙酸价格(试剂级)

 • 更新日期 2023-03-20
 • 产品编号 C0808
 • 品牌 
 • 产品信息 α-环戊基苯乙酸  alpha-Cyclopentylphenylacetic Acid
 • CAS号 3900-93-4
 • MDL号 MFCD00001379
 • 规格与纯度 >98.0%(T)
 • 包装 10G
 • 价格 600
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2023-03-20
 • 产品编号 L07955
 • 品牌 
 • 产品信息 α-苯基环戊基乙酸, 98%  alpha-Phenylcyclopentylacetic acid, 98%
 • CAS号 3900-93-4
 • MDL号 MFCD00001379
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 437
 • 库存信息 2

 • 更新日期 2023-03-20
 • 产品编号 L07955
 • 品牌 
 • 产品信息 α-苯基环戊基乙酸, 98%  alpha-Phenylcyclopentylacetic acid, 98%
 • CAS号 3900-93-4
 • MDL号 MFCD00001379
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 1574
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2010-06-21
 • 产品编号 183570050
 • 品牌 
 • 产品信息 Α-苯基环戊基乙酸  alpha-Phenylcyclopentaneacetic acid 98%
 • CAS号 3900-93-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5GR
 • 价格 539
 • 库存信息 

 • 更新日期 2010-06-21
 • 产品编号 BTB01553DA
 • 品牌 
 • 产品信息 Α-苯基环戊基乙酸  2-Cyclopentyl-2-phenylacetic acid
 • CAS号 3900-93-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 1GR
 • 价格 375
 • 库存信息 

相关产品