α-溴苯乙酸乙酯价格

α-溴苯乙酸乙酯 更多供应商 2882-19-1 α-溴苯乙酸乙酯 价格

α-溴苯乙酸乙酯价格(试剂级)

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B21114
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯, 97%  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 MFCD00013536
 • 规格与纯度 
 • 包装 10g
 • 价格 605
 • 库存信息 1

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B21114
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯, 97%  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 MFCD00013536
 • 规格与纯度 
 • 包装 50g
 • 价格 2284
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B21114
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯, 97%  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 MFCD00013536
 • 规格与纯度 
 • 包装 250g
 • 价格 8766
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 C43806
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 1943
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 C43806
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 100g
 • 价格 6263
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 031354
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯  Ethyl alpha-bromophenylacetate
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 Null
 • 包装 5g
 • 价格 400
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 031354
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯  Ethyl alpha-bromophenylacetate
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 Null
 • 包装 25g
 • 价格 1284
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 C43806
 • 品牌 
 • 产品信息 α-溴苯基乙酸乙酯  Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
 • CAS号 2882-19-1
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 559
 • 库存信息 1

相关产品