L-刀豆氨酸硫酸盐价格

L-刀豆氨酸硫酸盐 更多供应商 2219-31-0 L-刀豆氨酸硫酸盐 价格

L-刀豆氨酸硫酸盐价格(试剂级)

  • 更新日期 2022-01-17
  • 产品编号 C0018
  • 品牌 
  • 产品信息 L-刀豆氨酸硫酸盐水合物  L-Canavanine Sulfate  Hydrate
  • CAS号 2219-31-0
  • MDL号 MFCD00012618
  • 规格与纯度 >97.0%(T)
  • 包装 100MG
  • 价格 545
  • 库存信息 8

相关产品