ChemicalBook > CAS数据库列表 > (3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺

(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺

(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺,86303-22-2,结构式
(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺
 • CAS号:86303-22-2
 • 英文名称:BIG CHAP
 • 英文同义词:BIG CHAP;CHAP, BIG;N,N-BIS(3-D-GLUCONAMIDOPROPYL)CHOLAMIDE;N N-BIS(3-(D-GLUCONAMIDO)-PROPYL) &;N,N'-BIS(3-D-GLUCON-AMIDOPROPYL)CHOLAMIDE;BigChap(N,N-Bis[3-D-Gluconamidopropyl]-Cholamide);N,N-Bis[3-D-gluconamidopropyl]cholamide (Ultra Pure);(3a,5b,7a,12a)-N,N-Bis[3-(D-gluconoylamino)propyl]-3,7,12-trihydroxycholan-24-amide;(3α,5β,7α,12α)-N,N-Bis[3-(D-gluconoylaMino)propyl]-3,7,12-trihydroxy-cholan-24-aMide;2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-[3-[3-(2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoylamino)propyl-[4-(3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl]amino]propyl]hexanamide
 • 中文名称:(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺
 • 中文同义词:BIG CHAP试剂;BIG CHAP(>98%,BR);(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺
 • CBNumber:CB5378357
 • 分子式:C42H75N3O16
 • 分子量:878.06
 • MOL File:86303-22-2.mol
(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺化学性质
安全信息
(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺上下游产品信息
上游原料
下游产品
(3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺生产厂家
全球有43家供应商;
 • 公司名称:百灵威科技有限公司
 • 联系电话:400-666-7788 +86-10-82848833
 • 传真:+86-10-82849933
 • 电子邮件:jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
 • 国家:中国
 • 产品数:96815
 • 优势度:76
 • 公司名称:武汉易泰科技有限公司上海分公司
 • 联系电话:86-21-50328103 * 801、802、803、804 Mobile:18930552037
 • 传真:86-21-50328109
 • 电子邮件:3bsc@sina.com
 • 国家:中国
 • 产品数:15882
 • 优势度:69
 • 公司名称:斯百全化学(上海)有限公司
 • 联系电话:021-67601398,18616765336,QQ:3003443155
 • 传真:021-57711696
 • 电子邮件:mkt@spectrumchina.net
 • 国家:中国
 • 产品数:9690
 • 优势度:60
 • 公司名称:上海源叶生物科技有限公司
 • 联系电话:021-61312847 qq:2797782341
 • 传真:021-55068248
 • 电子邮件:2797782341@qq.com
 • 国家:中国
 • 产品数:7215
 • 优势度:60
 • 公司名称:北京华美互利生物化工
 • 联系电话:010-56205725;010-86181995
 • 传真:010-65763397
 • 电子邮件:waley188@sohu.com
 • 国家:中国
 • 产品数:12342
 • 优势度:58
 • 公司名称:上海创赛科技有限公司
 • 联系电话:400 608 7598
 • 传真:4006087598-8012
 • 电子邮件:order@canspecsci.com
 • 国家:中国
 • 产品数:3811
 • 优势度:56
 • 公司名称:北京诺其雅盛生物科技有限公司
 • 联系电话:4000-819-385 010-62329685 13718666987
 • 传真:010-62340519
 • 电子邮件:good@nuoqiya.com
 • 国家:中国
 • 产品数:1972
 • 优势度:55
 • 公司名称:上海一飞生物科技有限公司
 • 联系电话:021-65675885
 • 传真:021-65675885
 • 电子邮件:info@efebio.com
 • 国家:中国
 • 产品数:9934
 • 优势度:58
86303-22-2, (3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺相关搜索:
 • detergent
 • Detergents
 • 生化试剂
 • 其他生化试剂
 • C42H75N3O16
 • BIG CHAP试剂
 • BIG CHAP(>98%,BR)
 • (3A,5B,7A,12A)-N,N-双[3-(D-葡萄糖酰氨基)丙基]-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-胺
 • 86303-22-2
 • 2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-[3-[3-(2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoylamino)propyl-[4-(3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl]amino]propyl]hexanamide
 • (3α,5β,7α,12α)-N,N-Bis[3-(D-gluconoylaMino)propyl]-3,7,12-trihydroxy-cholan-24-aMide
 • N,N-Bis[3-D-gluconamidopropyl]cholamide (Ultra Pure)
 • (3a,5b,7a,12a)-N,N-Bis[3-(D-gluconoylamino)propyl]-3,7,12-trihydroxycholan-24-amide
 • BigChap(N,N-Bis[3-D-Gluconamidopropyl]-Cholamide)
 • N N-BIS(3-(D-GLUCONAMIDO)-PROPYL) &
 • N,N-BIS(3-D-GLUCONAMIDOPROPYL)CHOLAMIDE
 • N,N'-BIS(3-D-GLUCON-AMIDOPROPYL)CHOLAMIDE
 • CHAP, BIG
 • BIG CHAP