N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯

N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯,464193-92-8,结构式
N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯
 • CAS号:464193-92-8
 • 英文名称:FMOC-D-HYP(TBU)-OH
 • 英文同义词:FMOC-D-HYP(TBU)-OH;FMOC-D-HYDROXYPROLINE(TBU)-OH;FMOC-CIS-4-TERT-BUTOXY-L-PROLINE;FMOC-O-T-BUTYL-D-4-HYDROXYPROLINE;Fmoc-O-tert-butyl-D-4-hydroxyproline;FMOC-O-T-BUTYL-D-TRANS-4-HYDROXYPROLINE;Fmoc-trans-4-hydroxy-D-proline tert-butyl ester;(9H-Fluoren-9-yl)MethOxy]Carbonyl cis-L-Hyp(tBu)-OH;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-O-T-BUTYL-TRANS-4-HYDROXY-D-PROLINE;N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-D-proline tert-butyl ester
 • 中文名称:N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯
 • 中文同义词:FMOC-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯;N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯;N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯 10G
 • CBNumber:CB2682763
 • 分子式:C24H27NO5
 • 分子量:409.47
 • MOL File:464193-92-8.mol
N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯化学性质
 • 储存条件  : 2-8°C
N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯上下游产品信息
上游原料
下游产品
N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯生产厂家
全球有27家供应商;
 • 公司名称:南京药石科技股份有限公司
 • 联系电话:400 025 5188
 • 传真:86-025-86918232
 • 电子邮件:sales_china@pharmablock.com
 • 国家:中国
 • 产品数:6448
 • 优势度:55
 • 公司名称:北京华威锐科化工有限公司
 • 联系电话:4006990298;010-57411839;0757-86311057;021-51691807
 • 传真:010-87653215;0757-86311057;021-55236763
 • 电子邮件:sales@hwrkchemical.com
 • 国家:中国
 • 产品数:14684
 • 优势度:55
 • 公司名称:吉尔生化(上海)有限公司
 • 联系电话:86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
 • 传真:86-21-61263399
 • 电子邮件:ymbetter@glbiochem.com
 • 国家:中国
 • 产品数:9719
 • 优势度:64
 • 公司名称:上海瀚鸿科技股份有限公司
 • 联系电话:021-54306202,021-54308259
 • 传真:+86-21-64545202
 • 电子邮件:info@hanhonggroup.com
 • 国家:中国
 • 产品数:43261
 • 优势度:64
 • 公司名称:凯试(上海)科技有限公司
 • 联系电话:021-50135380
 • 传真:
 • 电子邮件:shchemsky@sina.com
 • 国家:中国
 • 产品数:15426
 • 优势度:60
 • 公司名称:合肥恩立医药科技有限公司
 • 联系电话:0086-551-66399836 18955197623
 • 传真:QQ:1687716477
 • 电子邮件:sales@enlipharma.com
 • 国家:中国
 • 产品数:2534
 • 优势度:55
 • 公司名称:雷丁试剂
 • 联系电话:051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
 • 传真:051085625359
 • 电子邮件:sales@reading-chemicals.com
 • 国家:中国
 • 产品数:19214
 • 优势度:58
 • 公司名称:上海吉尔多肽有限公司
 • 联系电话:021-61263310 13764994101
 • 传真:021-61263310
 • 电子邮件:fisherwang@glschina.com
 • 国家:中国
 • 产品数:6351
 • 优势度:55
 • 公司名称:江苏艾康生物医药研发有限公司
 • 联系电话:025-66113011;18921922613//qq:2885670560
 • 传真:(3)02557626880
 • 电子邮件:hywu@aikonchem.com
 • 国家:中国
 • 产品数:10579
 • 优势度:58
464193-92-8, N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯相关搜索:
 • 氨基酸
 • N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯 10G
 • N-芴甲氧羰基-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯
 • FMOC-反式-4-羟基-D-脯氨酸叔丁酯
 • 464193-92-8
 • FMOC-CIS-4-TERT-BUTOXY-L-PROLINE
 • (9H-Fluoren-9-yl)MethOxy]Carbonyl cis-L-Hyp(tBu)-OH
 • 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-(1,1-dimethylethoxy)-, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (2S,4S)-
 • Fmoc-O-tert-butyl-D-4-hydroxyproline
 • (2S,4S)-4-(tert-butoxy)-1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
 • (2S,4S)-1-(((9H-fluoren-9-yl)Methoxy)carbonyl)-4-tert-butoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
 • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-D-proline tert-butyl ester
 • Fmoc-trans-4-hydroxy-D-proline tert-butyl ester
 • N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-O-T-BUTYL-TRANS-4-HYDROXY-D-PROLINE
 • FMOC-D-HYP(TBU)-OH
 • FMOC-D-HYDROXYPROLINE(TBU)-OH
 • FMOC-O-T-BUTYL-D-TRANS-4-HYDROXYPROLINE
 • FMOC-O-T-BUTYL-D-4-HYDROXYPROLINE