WebSite > Songyuan Xingye Furfuryl Alcohol Co., Ltd

Songyuan Xingye Furfuryl Alcohol Co., Ltd

 • Company Name Songyuan Xingye Furfuryl Alcohol Co., Ltd
 • Tel 0086-438-6223708
 • Fax 0086-438-6223000
 • Email bijian0137@sina.com.cn
 • WebSite www.xingye-furfuryl.com
 • CB Index 30
Songyuan Xingye Furfuryl Alcohol Co., Ltd Product List
 •  
 • Product Name Furfural
 • MF C5H4O2
 • CAS 98-01-1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Chitosan
 • MF C6H11NO4X2
 • CAS 9012-76-4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Celite
 • MF O2Si
 • CAS 61790-53-2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name SURFACTANT
 • MF C13H27SO3Na;C17H35SO3Na
 • CAS 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1