WebSite > Hangzhou Aike Chemical Co., LTD

Hangzhou Aike Chemical Co., LTD

 • Company Name Hangzhou Aike Chemical Co., LTD
 • Tel 0571-87583080 13386507225
 • Email 1412069826@qq.com
 • WebSite www.aike.link/
 • CB Index 58
 •       -
Hangzhou Aike Chemical Co., LTD Product List
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Xylene
 • MF C8H10
 • CAS 1330-20-7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Calcein
 • MF C30H26N2O13
 • CAS 1461-15-0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name ZINCON
 • MF C20H15N4NaO6S
 • CAS 62625-22-3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name 1-Heptanol
 • MF C7H16O
 • CAS 111-70-6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Anthrone
 • MF C14H10O
 • CAS 90-44-8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Span 80
 • MF C24H44O6
 • CAS 1338-43-8
 •  
 •  
 • Product Name Heptane
 • MF C7H16
 • CAS 142-82-5
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Sudan Ⅱ
 • MF C18H16N2O
 • CAS 3118-97-6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Trypsin
 • MF C35H47N7O10
 • CAS 9002-07-7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name β-Alanine
 • MF C3 H7 N O2
 • CAS 107-95-9
 •  
 •  
1 2 3 4 5 14