Basic information Safety Related Supplier

3,4-DIMETHYL-3'-METHOXYBENZOPHENONE

Product Name3,4-DIMETHYL-3'-METHOXYBENZOPHENONE

CAS750633-73-9

MFC16H16O2

MW240.3

EINECS

MOL File750633-73-9.mol

3,4-DIMETHYL-3'-METHOXYBENZOPHENONE Supplier