Basic information Safety Related Supplier

Pivaloyloxymethyl6-(phenylacetamido)penicillanate

Basic information Safety Related Supplier
Pivaloyloxymethyl6-(phenylacetamido)penicillanate Basic information
Pivaloyloxymethyl6-(phenylacetamido)penicillanate Preparation Products And Raw materials
Pivaloyloxymethyl6-(phenylacetamido)penicillanateSupplierMore
  • Company Name:Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
  • Tel:86-18871470254
  • Email:linda@hubeijusheng.com
  •