Basic information Safety Related Supplier

N-(5-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)(PHENYLCYCLOPENTYL)FORMAMIDE

Product NameN-(5-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)(PHENYLCYCLOPENTYL)FORMAMIDE

CAS1024136-82-0

MFC19H17F4NO

MW351.34

EINECS

MOL FileMol File

N-(5-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)(PHENYLCYCLOPENTYL)FORMAMIDE Supplier