Basic information Safety Related Supplier

1-CHLORO-5-(4-CHLOROPHENOXY)-4-NITRO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE

Product Name1-CHLORO-5-(4-CHLOROPHENOXY)-4-NITRO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE

CAS

MFC13H6Cl2F3NO3

MW352.09

EINECS

MOL FileMol File

1-CHLORO-5-(4-CHLOROPHENOXY)-4-NITRO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE Supplier