Basic information Safety Related Supplier

2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel-

Product Name2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel-

CAS2125942-22-3

MFC39H46F2N2O5Si2

MW716.96

EINECS

MOL File2125942-22-3.mol

2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel- Supplier