Basic information Safety Related Supplier

1-BROMOMETHYL-2-IODO-4-TRIFLUOROMETHYL-BENZENE

Basic information Safety Related Supplier
1-BROMOMETHYL-2-IODO-4-TRIFLUOROMETHYL-BENZENE Basic information
1-BROMOMETHYL-2-IODO-4-TRIFLUOROMETHYL-BENZENESupplierMore
  • Company Name:NovoChemy Ltd.
  • Tel:021-31261262/ 49 (0)17662837245
  • Email:sales@novochemy.com
  •  
  • Company Name:Amadis Chemical Company Limited
  • Tel:0086-571-89925085
  • Email:sales@amadischem.com
  •