Basic information Safety Related Supplier

(1-ETHYL-3,5-DIMETHYL-1 H-PYRAZOL-4-YLMETHYL)-METHYL-AMINE

Basic information Safety Related Supplier
(1-ETHYL-3,5-DIMETHYL-1 H-PYRAZOL-4-YLMETHYL)-METHYL-AMINE Basic information
Safety Information
 • HazardClass IRRITANT
(1-ETHYL-3,5-DIMETHYL-1 H-PYRAZOL-4-YLMETHYL)-METHYL-AMINE(956373-21-0)Related Product Information
(1-ETHYL-3,5-DIMETHYL-1 H-PYRAZOL-4-YLMETHYL)-METHYL-AMINESupplierMore
 • Company Name:J & K SCIENTIFIC LTD.
 • Tel:400-666-7788 010-82848833-
 • Email:jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
 •  
 • Company Name:Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
 • Tel:86-027-67849912
 • Email:sales@chemwish.com
 •  
 • Company Name:Shenzhen Polymeri Biochemical Technology Co., Ltd.
 • Tel:400-002-6226
 • Email:sales@biochemall.cn
 •