β-羟乙基脲价格

β-羟乙基脲 更多供应商 2078-71-9 β-羟乙基脲 价格

β-羟乙基脲价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW207871903
 • 品牌 
 • 产品信息 BETA-羟乙基脲  
 • CAS号 2078-71-9
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 500G
 • 价格 239
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW207871902
 • 品牌 
 • 产品信息 BETA-羟乙基脲  
 • CAS号 2078-71-9
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 100G
 • 价格 61
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 H0700
 • 品牌 
 • 产品信息 2-羟乙基脲  2-Hydroxyethylurea
 • CAS号 2078-71-9
 • MDL号 MFCD00059080
 • 规格与纯度 >98.0%(N)
 • 包装 25G
 • 价格 100
 • 库存信息 3

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW207871901
 • 品牌 
 • 产品信息 BETA-羟乙基脲  
 • CAS号 2078-71-9
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25G
 • 价格 33
 • 库存信息 请询货期

相关产品