α-氯醛糖价格

α-氯醛糖 更多供应商 15879-93-3 α-氯醛糖 价格

α-氯醛糖价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C0074
 • 品牌 
 • 产品信息 α-氯醛糖(含β-异构体)  alpha-Chloralose  (contains beta-isomer)
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 MFCD00005542
 • 规格与纯度 >85.0%(GC)
 • 包装 25G
 • 价格 370
 • 库存信息 4

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 HY-B1020
 • 品牌 
 • 产品信息 alpha-氯醛糖  Chloralose
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 500mg
 • 价格 450
 • 库存信息 In-stock

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 XW1587993301
 • 品牌 
 • 产品信息 ALPHA-氯醛糖  
 • CAS号 
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 110
 • 库存信息 <10

 • 更新日期 2022-09-18
 • 产品编号 XW158799331
 • 品牌 
 • 产品信息 ALPHA-氯醛糖  α-chloralose;(r)-1,2-o-(2,2,2-trichloroethylidene)-α-d-glucofuranose;anhydro-d-glucochloral
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5G
 • 价格 93
 • 库存信息 无现货

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 A11492
 • 品牌 
 • 产品信息 α-氯醛糖, 98+%, ^b anomer ca 15%  alpha-Chloralose, 98+%, beta anomer ca 15%
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 MFCD00005542
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 216
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-02-25
 • 产品编号 A11492
 • 品牌 
 • 产品信息 α-氯醛糖, 98+%, ^b anomer ca 15%  alpha-Chloralose, 98+%, beta anomer ca 15%
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 MFCD00005542
 • 规格与纯度 
 • 包装 100g
 • 价格 496
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 147795000
 • 品牌 
 • 产品信息 alpha-氯醛糖  alpha-Chloralose 97%
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 500GR
 • 价格 1895
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 147790250
 • 品牌 
 • 产品信息 alpha-氯醛糖  alpha-Chloralose 97%
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25GR
 • 价格 227
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 147791000
 • 品牌 
 • 产品信息 alpha-氯醛糖  alpha-Chloralose 97%
 • CAS号 15879-93-3
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 100GR
 • 价格 476
 • 库存信息 0

相关产品