ChemicalBook > CAS数据库列表 > 氰金(I)酸钾

氰金(I)酸钾

氰金(I)酸钾,554-07-4,结构式
氰金(I)酸钾
 • CAS号:554-07-4
 • 英文名称:POTASSIUM DICYANOAURATE(I)
 • 英文同义词:POTASSIUM CYANOAURATE;POTASSIUM AUROCYANIDE;POTASSIUM GOLD CYANIDE;GOLD POTASSIUM CYANIDE;POTASSIUM GOLD(I) CYANIDE;POTASSIUM GOLD(+1)CYANIDE;GOLD(I) POTASSIUM CYANIDE;POTASSIUM DICYANOAURATE(I);POTASSIUM DICYANOAURATE(+1);potassium gold(1+) dicyanide
 • 中文名称:氰金(I)酸钾
 • 中文同义词:氰金(I)酸钾
 • CBNumber:CB0103242
 • 分子式:C2AuKN2
 • 分子量:288.1
 • MOL File:554-07-4.mol
氰金(I)酸钾化学性质
安全信息

氰金(I)酸钾性质、用途与生产工艺

 • 用途  广泛用于电子、信息、航天、航空等高科技领域
 • 类别 有毒物品
 • 毒性分级 剧毒
 • 爆炸物危险特性 与氯酸盐, 亚硝酸钠 (钾) 混合可爆
 • 可燃性危险特性 不燃; 遇水, 潮气和酸分解有毒氰化氢气体
 • 储运特性 库房通风低温干燥; 与氯酸盐, 亚硝酸钠 (钾) 分开储运
 • 灭火剂 雾状水
氰金(I)酸钾上下游产品信息
上游原料
下游产品
氰金(I)酸钾生产厂家
全球有31家供应商;
 • 公司名称:武汉易泰科技有限公司上海分公司
 • 联系电话:86-21-50328103 * 801、802、803、804 Mobile:18930552037
 • 传真:86-21-50328109
 • 电子邮件:3bsc@sina.com
 • 国家:中国
 • 产品数:15881
 • 优势度:69
 • 公司名称:瑞奇斯特集团有限公司
 • 联系电话:+86 21 5017 5386/3175 7285/86/87/88/89
 • 传真:+86 21 6085 3086
 • 电子邮件:info@richest-group.com
 • 国家:中国
 • 产品数:13930
 • 优势度:57
 • 公司名称:北京华美互利生物化工
 • 联系电话:010-56205725;010-86181995
 • 传真:010-65763397
 • 电子邮件:waley188@sohu.com
 • 国家:中国
 • 产品数:12341
 • 优势度:58
 • 公司名称:上海湄水化工科技有限公司
 • 联系电话:021-60549325 18616193163
 • 传真:021-33250306
 • 电子邮件:mail@meishuichem.com
 • 国家:中国
 • 产品数:4537
 • 优势度:56
 • 公司名称:湖北巨胜科技有限公司
 • 联系电话:North:027-59599241,18871490274,QQ:1400878000 South:027-59599240,18871490354,QQ:1400868000
 • 传真:FAX:027-59599240
 • 电子邮件:sales@hubeijusheng.com
 • 国家:中国
 • 产品数:9868
 • 优势度:58
 • 公司名称:湖北格欧德科技有限公司
 • 联系电话:18627140168
 • 传真:-
 • 电子邮件:good_chemical@126.com
 • 国家:中国
 • 产品数:3843
 • 优势度:58
 • 公司名称:郑州艾克姆化工有限公司
 • 联系电话:13323832564 0371-63315541 【QQ:3001332135】
 • 传真:
 • 电子邮件:3001332135@qq.com
 • 国家:中国
 • 产品数:2992
 • 优势度:58
 • 公司名称:Mainchem Co., Ltd.
 • 联系电话:+86-0592-6210733
 • 传真:+86-0592-6210733
 • 电子邮件:sales@mainchem.com
 • 国家:中国
 • 产品数:32447
 • 优势度:55
554-07-4, 氰金(I)酸钾相关搜索:
 • 氰金(I)酸钾
 • 554-07-4
 • potassium gold(1+) dicyanide
 • GOLD(I) POTASSIUM CYANIDE
 • POTASSIUM GOLD(I) CYANIDE
 • POTASSIUM GOLD CYANIDE
 • POTASSIUM GOLD(+1)CYANIDE
 • POTASSIUM DICYANOAURATE(I)
 • POTASSIUM DICYANOAURATE(+1)
 • POTASSIUM CYANOAURATE
 • POTASSIUM AUROCYANIDE
 • gold(i) potassium cyanide, premion
 • Gold(I)potassiumcyanide,Premion,99.99%(metalsbasis),Au67.8%min
 • Potassium dicyanoaurate(I), 99+%
 • GOLD POTASSIUM CYANIDE