Basic information Safety Related Supplier

A,A'-TEREPHTHALOYLBIS-5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYACETANILIDE

Basic information Safety Related Supplier
A,A'-TEREPHTHALOYLBIS-5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYACETANILIDE Basic information
A,A'-TEREPHTHALOYLBIS-5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYACETANILIDE Chemical Properties
A,A'-TEREPHTHALOYLBIS-5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYACETANILIDE(92-21-7)Related Product Information
A,A'-TEREPHTHALOYLBIS-5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYACETANILIDESupplierMore
  • Company Name:Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
  • Tel:86-18871470254
  • Email:linda@hubeijusheng.com
  •