Basic information Safety Related Supplier

Phenol, 2-[(3-methoxyphenyl)methyl]-

Product NamePhenol, 2-[(3-methoxyphenyl)methyl]-

CAS576171-83-0

MFC14H14O2

MW214.26

EINECS

MOL File576171-83-0.mol

Phenol, 2-[(3-methoxyphenyl)methyl]- Supplier